0

นโยบานการคืนเงิน และการรับประกันสินค้า

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)การคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้
1.บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย


ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า   

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า
2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ


นโยบายการยกเลิก

กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้ ?
ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว
 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


***การรับประกันถือเป็นการสิ้นสุดเมื่อเกิดสภาพผิดปกติ ดังนี้
  1. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไขสภาพ
  2. สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง
  3. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
  4. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น  จากถ่านหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ภัยธรรมชาติ เหตุการจลาจล ความเสียหายจากสัตว์ เป็นต้น
  5. มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที้ของทางบริษัทฯ
  6. การเซอร์วิสต่างๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะเป็นการบริการ(ไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า)แล้วแต่ทางบริษัทจะกำหนด
  7. การรับประกันจำเป็นต้องมีเอกสารและหลักฐานแนบตามที่บริษัทกำหนด
  8. การรับประกันสินค้าจำเป็นต้องมีการลงทะเบียน ถ้าหากไม่มีการลงทะเบียนที่สมบูรณ์จะไม่มีการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  9. ความผิดปกติใดใดที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ให้ขึ้นอยุ่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ