0

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

แถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

แถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับ www.kaadasthailand.com 

ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และปฏิบัติการโดย บริษัท แอดวานซ์ ไอ จำกัด แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูล
(ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล)ที่ท่านแจ้งไว้บนเว็บไซต์ www.kaadasthailand.com ของเรานอกจากนี้ยังอธิบายถึงตัวเลือกที่มีให้ท่าน
เกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและตัวเลือกว่าท่านสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลนี้ได้อย่างไร

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

   เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อสมัครลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของเรา 
 • เพื่อให้บริการตามที่คุณสมัครและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับเรา
 • เพื่อติดต่อสื่อสารผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งหนังสือแจ้งค่าบริการใบสั่งซื้อสินค้า
  และบริการการแจ้งเตือนให้ชำระค่าสินค้าและบริการใบเสร็จรับเงิน
 • เพื่อนำเสนอเนื้อหา ข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ ส่งข้อความการตลาดที่เหมาะสมกับคุณ
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของบริการและข้อตกลงการให้บริการ
 • เพื่อศึกษาว่าลูกค้าของเราใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเราและองค์กรอื่น ๆ อย่างไร 
 • เพื่อติดตามข้อมูลพฤติกรรมในแอปและแพลตฟอร์มเว็บของเราเพื่อการวิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์
 • การบริหารจัดการการดำเนินงานของเรา
 • เพื่อชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • เพื่อตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
 • เพื่อวัดประสิทธิภาพและบำรุงรักษาบริการให้สามารถบริการได้อย่างปกติ
 • เพื่อชดเชยค่าเสียหายแก่คุณ
 • เพื่อการวางแผนและติดตามแคมเปญการตลาด 
 • การปรับปรุงธุรกิจ
 • เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงความต้องการของคุณ โดยเราจะนำข้อมูลการใช้บริการของคุณมาวิเคราะห์และปรับปรุงบริการที่คุณใช้งาน
  ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคุณ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและกำหนดประเภท
  ลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
 • การจัดการความปลอดภัยความเสี่ยงและการป้องกันอาชญากรรม
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรา ได้แก่ กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น
 • เพื่อการป้องกันการฉ้อโกงการทุจริตและรวมทั้งเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดเงื่อนไขนโยบายของเราและหรือการใช้สิทธิเรียกร้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันช่องทางการติดต่อ
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของเรา และรายงานคุณหากพบกิจกรรมน่าสงสัย
3 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นประกอบด้วย:
 •  ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของท่าน
 • ข้อมูลที่ท่านระบุเกี่ยวกับความต้องการด้านการตลาด หรือข้อมูลจากการร่วมตอบแบบสอบถาม การประกวด หรือข้อเสนอโปรโมชั่น
  ท่านเลือกได้เสมอว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง(ถ้ามี)ที่ท่านต้องการมอบให้เรา อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง
  ก็อาจส่งผลต่อการทำธุรกรรมกับเราบางรายการได้
4 การเก็บรักษาข้อมูล

 เราจะเก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล นานเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
และสำหรับแก้ไขข้อโต้แย้งกับฝ่ายอื่นและเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของเรารวมถึงป้องกันการฉ้อโกงหรือการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเก็บไว้จะเป็นไปตามแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับระยะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บางประเภทที่เราดำเนินการเกี่ยวกับท่านโปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง

5 ตัวเลือกและสิทธิ์ของท่าน

   เราต้องการให้ท่านมีสิทธิ์ควบคุมวิธีที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ ซึ่งท่านสามารถทำได้โดยวิธีต่อไปนี้:
 • ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามี
 • ท่านสามารถแจ้งเราได้หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง หรือขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเกี่ยวกับท่านที่เรามี
 • ในบางสถานการณ์ ท่านสามารถขอให้เราลบหรือบล็อกหรือจำกัดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามี
  หรือโต้แย้งวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
 • ในบางสถานการณ์ ท่านสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราไปยังบุคคลที่สามได้เช่นกัน
ในจุดที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอิงตามคำยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะถอนคำยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ตามแต่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้
นอกจากนี้ในจุดที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายหรือผลประโยชน์สาธารณะท่านก็มีสิทธิ์คัดค้าน
การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้ตลอดตามแต่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

เราไว้วางใจว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นครบถ้วน โปรดแจ้งเราทันทีหากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
โดยติดต่อที่ advanceidigitaldoorlock@gmail.com เราจะจัดการกับคำขอของท่านโดยเป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คำถามหรือข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามหรือกังวลเกี่ยวกับการที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิ์ที่ท่านมีภายใต้แถลงการณ์ฉบับนี้
ท่านสามารถติดต่อเราได้เสมอที่ advanceidigitaldoorlock@gmail.com นอกจากนี้ ท่านก็สามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น
เพื่อสอบถามหรือแจ้งข้อร้องเรียน

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแถลงการณ์

เนื่องจากธุรกิจของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงจะส่งผลให้แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันเป็นระยะๆ
หากต้องการดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างในแต่ละครั้งเราจะส่งคำเชิญให้ท่านเข้าถึงแถลงการณ์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะส่งผลกับท่าน (เช่น เราเริ่มดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น) เราจะติดต่อท่านก่อนเริ่มการดำเนินการดังกล่าว
 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทร
Email-ติดต่อกลับ
แสดงความคิดเห็น
Security Code